سلام
می خواستم بدونم تا حالا کسی از gps مارشال استفاده کرده ظاهرا" جدیدا" تو بازار اومده و آیا از مگافورس بهتره یا نه؟